<%@ Language=VBScript%> Onderzoeksteam Innovatief Taal, literatuur- en kunstonderwijs --- home
Research Lab in Innovative Language, Literature & Arts Education

Who

Home

  ILO UvA

Research

Research Lab in Innovative Language, Literature & Arts Education

Onderzoeksteam Innovatief Taal, literatuur- en kunstonderwijsDit is de website van het onderzoeksteam Innovatief Taal-, literatuur- en kunstonderwijs

This website introduces the Research Team in Innovative Language, Literature & Arts Education

Het onderzoeksteam maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van Research Institute of Child Development and Education van de Universiteit van Amsterdam en werkt samen met de Onderzoeksgroep Meertalige Professionele Communicatie (Universiteit Antwerpen) en neemt deel aan onderzoeksprojecten in Leon en Madrid (Spain) en Umeå (Sweden).

The Innovative Language, Literature & Arts Education Research Lab participates in the research program of the Research Institute of Child Development and Education of the University of Amsterdam and co-operates with the Research Group Multilingual Professional Communication (University of Antwerp) and participates in research projects in Leon and Madrid (Spain) and Umeå (Sweden).

Doel van ons onderzoek is bij te dragen aan de verbetering van  taal-, literatuur- en kunstonderwijs in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. We richten ons op de verbetering van leerprocessen, taakprocessen en taakresultaten.

 

The general aim of the research group is to contribute to the improvement of language, literature & arts education  in primary, secondary and higher education. We focus on the improvement of learning processes, task processes and task results.

The research network cooperates with tesearch labs in Madrid (Dr Mar Mateos, synthesis text writing), Leon (Dr Raquel Fidalgo, strategy instruction in writing), Umeå (Dr Eva lindgren, intervention studies with teachers), and Hildesheim (Dr Irene Pieper, literature education).

(function () { var e,i=["https://fastbase.com/fscript.js","fl83Ko1JUC","script"],a=document,s=a.createElement(i[2]); s.async=!0,s.id=i[1],s.src=i[0],(e=a.getElementsByTagName(i[2])[0]).parentNode.insertBefore(s,e) })();